Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Forum Ekonomiczne - Camino Polaco

obrazek:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
wraz z Partnerami 
mają zaszczyt zaprosić do udziału

 w I Forum Ekonomicznym
Camino Polaco

które odbędzie się 18 października 2019 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Plac Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

 
   

Szlak św. Jakuba to najstarszy szlak pielgrzymkowy prowadzący do Santiago de Compostela w Hiszpanii, przechodzący przez Polskę, m.in. przez województwo kujawsko-pomorskie. W 1993 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

W programie wydarzenia:

- targi produktów turystyczno-pielgrzymkowych, m.in. ubiór pielgrzyma, książki, napoje, przewodniki, gadżety;

- prezentacja wyników badań nt. ruchu turystyczno - pielgrzymkowego na szlaku Camino Polaco przeprowadzonych przez firmę Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Tric;

- dyskusja z osobami zaangażowanymi w rozwój Szlaku św. Jakuba, umożliwiająca  dzielenie się dobrymi praktykami i sposobami na ożywienie lokalnych  społeczności i biznesu;

 - wspólne ustanowienie znaku "Przyjazny Camino" (Camino Friendly), który będzie nadawany firmom, punktom sprzedaży towarów i usług rekomendowanym pieszym pielgrzymom.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 5 października 2019 roku, mailowo, na adres: forumekonomicznecamino@gmail.com  lub telefonicznie: 609 876 766

Zarejestrowanych uczestników zapraszamy na obiad po zakończeniu Forum

plakat           program

pozostałe wiadomości