Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Nauka, Religia i Edukacja - konkurs dla uczniów szkół średnich

obrazek:

Konkurs dla uczniów szkół średnich

                    Nauka, Religia i Edukacja

Regulamin Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół średnich, które przystąpią do projektu “Nauka, Religia i edukacja”.
 2. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się do maksymalnie 3 osób), przygotują pracę autorską na temat: Relacje między nauczaniem przedmiotów ścisłych i nauczaniem religii w mojej szkole. Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowo omawiając wybrane zagadnienie (np. Sposób prezentacji tematu początku wszechświata na fizyce i religii; ewolucji i stworzenia; działania Boga w świecie i praw fizyki; historii chrześcijaństwa i jego oddziaływania na naukę w średniowieczu i epoce nowożytnej etc.
 3. Praca będzie polegała na pisemnym eseju, którego objętość będzie między 20 tys. a 30 tys. znaków ze spacjami. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać streszczenie (do 150 słów), tytuł pracy oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres piotrroszak@umk.pl do 15 października 2019 roku, zaś pracę końcową do 15 grudnia 2019. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz wiek ucznia, kto jest opiekunem, szkołę oraz proponowany temat.
 4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą podsunąć inne tematy czy perspektywy ujęcia tematu i wspomóc uczniów bibliografią, która rozwinie podejmowane zagadnienie.
 5. Uczniowie, którzy zostaną wyselekcjonowali w pierwszym etapie, otrzymają zaproszenie do przedstawienia swojej pracy przed Komisję Konkursową złożoną z profesorów UMK oraz innych uczestników w otwartej formule spotkania. Finałowy etap odbędzie się w styczniu 2020 roku. Finaliści będę mieli do 15 minut, aby zaprezentować swoją pracę i odpowiedzieć na pytania z Sali i samej Komisji w ciągu kolejnych 10 minut. Finał odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UMK
 6. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów Komisja przyzna nagrody
  1. Pierwsza nagroda o wartości 1 500 zł
  2. Druga nagroda o wartości 800 zł
  3. Trzecia nagroda o wartości 500 zł
  4. Mogą zostać przyznane wyróżnienia o wartości 300 zł.
 7. Organizatorzy konkursu zachowują sobie prawo do zmiany daty organizacji etapu finałowego oraz przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.
 8. Uczestnictwo w niniejszym konkursie oznacza pełną akceptację zawartych tutaj norm i zgodę na decyzje Komisji, która oceni prace. Interpretacja zapisanych tutaj norm należy od organizatorów konkursu. Wszystkie zatem zdarzenia i odwołania związane z konkursem zostaną rozstrzygnięte przez Organizatorów.

 

AUTORSTWO I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uczestnicy zagwarantują, że są autorami przedstawianych prac, posiadają prawa autorskie do prezentowanych prac, a ich przedstawianie publiczne nie narusza praw osób trzecich. W ten sposób uczestnicy są odpowiedzialni za reklamacje, które w każdym momencie mogą być sformułowane w stosunku do oryginalności przedstawianych prac i tytułu do praw, w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za reklamacje i skutki, które mogłoby sprawić naruszenie wspomnianych praw.
 2. Uczestnicy przekażą na rzecz organizatorów prawo do opublikowania ich prac na stronie internetowej projektu, ale zachowując swoje copyright i prawo do publikowania w innych miejscach.

REGULAMIN

pozostałe wiadomości