Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Stypendia

obrazek:

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
www.stypendia.umk.pl

 Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie do dnia 4 listopada 2019 r.

 Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej do dnia 4 listopada br.

 Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej.

 UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń) lub Działu Dydaktyki CM – studenci Collegium Medicum UMK.

 Wyżej wymienione terminy dotyczą także świadczeń dla doktorantów.

 Terminy i miejsca składania wniosków o przyznanie stypendium rektora i zapomogi ogłoszone zostaną w terminie późniejszym.

pozostałe wiadomości