Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wydziałowy Dzień św. Tomasza z Akwinu

obrazek:

W dniu 15 stycznia 2020 roku o godz. 16.30 zapraszamy na Dzień św. Tomasza z Akwinu na naszym Wydziale. Rozpocznie go wykład dra Michała Zembrzuskiego (UKSW Warszawa) "<Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł> (Ps 32, 9). Głupota, ignorancja i acedia według Akwinaty". Następnie przewidziane jest podsumowanie konkursu dla młodzieży "Nauka, Religia i Edukacja" oraz konkursu im. ks. Franciszka Sawickiego na najlepszą pracę magisterską z nauk teologicznych i nauk o rodzinie.
Serdecznie zapraszamy!!!

Michał Zembrzuski – doktor filozofii, asystent w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Jest sekretarzem „Rocznika Tomistycznego”, czasopisma poświęconego filozofii i teologii Tomasza z Akwinu, a także zastępcą przewodniczącego Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Interesuje się zagadnieniami z antropologii filozoficznej, metafizyki i epistemologii w starożytności i średniowieczu. Jest autorem trzech monografii i redaktorem ośmiu dzieł zbiorowych, a także autorem wielu artykułów w czasopismach naukowych. Opublikował m. in.: Tomasz z Akwinu – Komentarz „O pamięci i przypominaniu” – przekład i opracowanie (2012), Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu (2015), Filozofia intelektu. Koncepcja intelektu możnościowego i czynnego w ujęciu Tomasza z Akwinu (2019).


Streszczenie: Czy funkcjonujące w ludzkich działaniach głupota, ignorancja i acedia (lenistwo), stanowią wyłącznie problem etyczny, czy też opisują jakąś formę poznawczej dysfunkcji, niedomaganie czy też skalanie intelektu. W jaki sposób braki i słabości poznania intelektualnego wpływają na całe nasze postępowanie? Czy kategoria rozumu i wynikająca z niej racjonalność, są znakiem naszej wielkości czy też słabości? Co sprawia, że Arystotelesowska maksyma – „wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania” – nie przekonuje i nie mobilizuje współcześnie do filozofowania i jest wyłącznie przebrzmiałym archaicznym wyrażeniem? Na te pytania „łagodne światło” rzuci Tomasz z Akwinu, jeden z największych średniowiecznych filozofów i teologów.

pozostałe wiadomości