Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

International Interdisciplinary Conference "Religious Freedom and Education"

obrazek:

International Interdisciplinary Conference
"Religious Freedom and Education"
9-10 October 2020
Venue: Toruń, Poland
Online Conference

Religious freedom is a fundamental human right that lies at the core of the individual’s worldview. As an element of one’s identity, it is manifested also through educational institutions. To what extent religious freedom in education is and should be recognized? How to balance it with the requirement of neutrality and other principles necessary in a democratic state? How can insights from theory and practice be integrated? Most importantly, what can theorists from different fields learn from each other’s work? 

The aim of this conference is to bring together experts from law, theology, and education to explore the role of religious freedom in education, both within and across disciplinary boundaries.

The abstract should be no longer than 250 words and should include a compendious summary of a paper with the research question, background, purpose, method, results, and conclusion.  

After you submit your abstract you will be acknowledged of the receipt of the abstract via an email within two working days.

Please submit your abstract here by 30 June 2020.

The abstract will undergo a double-blind peer-review process by the conference scientific committee and the results will be sent to the author by the 20th of July.

If you are not receiving an email from us set your email spam filter to accept messages from educationconference@umk.pl and/or contact us.

There are no fees for the conference.
Conference website: educationconference.umk.pl 

 
 
W dniach 9-10 października 2020 r. w Toruniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa o charakterze interdyscyplinarnym pt. "Religious Freedom and Education"Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka, które leży w centrum światopoglądu jednostki. Celem jaki stawiają sobie organizatorzy podczas tej konferencji będzie m.in. odpowiedź na często pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania: w jakim stopniu wolność religijna w edukacji jest i powinna być honorowana? Jak zrównoważyć ją z wymogiem neutralności i innymi zasadami niezbędnymi w państwie demokratycznym? Jak można zintegrować teorię z praktyką? Co najważniejsze, czego teoretycy z różnych dziedzin nauki mogą się od siebie w tym zakresie nauczyć?

 

Abstrakty prosimy przesłać do dnia 30 czerwca br. wraz z podanym imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem i afiliacją uczelnianą na mail: educationconference@umk.pl. Abstrakt nie powinien przekroczyć 250 słów. Organizatorzy zalecają, aby zawierało ono obszerne streszczenie artykułu z celami, tłem, metodą i wnioskami. Na każde wystąpienie przewidziane jest 15 minut. Po przesłaniu abstraktu autorzy otrzymają potwierdzenie otrzymania abstraktu pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych. Streszczenie zostanie poddane podwójnej recenzji przez Komitet Naukowy Konferencji, a wyniki zostaną przesłane autorowi do 20 lipca br. Udział w wydarzeniu jest wolny od opłat.

 

Wszelkie zapytania odnośnie Konferencji prosimy kierować na adres: educationconference@umk.pl. Szczegóły dotyczące możliwości zgłaszania wystąpień uczestnictwa czynnego są dostępne na stronie: https://educationconference.umk.pl/.

pozostałe wiadomości