Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Wykład fakultatywny ks. dra Andriy'a Olijnik'a

obrazek:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w drugim wykładzie fakultatywnym prowadzonym on line przez ks. dra Andriy'a Olijnik'a z Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie proszeni są o kontakt osobisty z Wykładowcą, który udostępni materiały do wykładu.

Proszę pisać na adres: solonua@gmail.com

Wykłady fakultatywne (wykłady do wyboru) w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim (2) prowadzi ks. dr ANDRIY OLIINYK (о. Андрій Олійник/ http://pastoralia.ucu.edu.ua/pro-nas/personal/olijnyk-o-andrij/) z Wydziału Teologicznego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie (Ukraina).

Wykład 1: Rok liturgiczny w rodzinie tradycji bizantyjskiej (Liturgical year in the family of Byzantine tradition)
odbył się w dniach 9-10 marca. Wykłady przewidziane na 16-17 marca zostały zrealizowane zdalnie.

Wykład 2: Ojcowie Wschodu a duszpasterstwo (Eastern Church Fathers and pastoral care)

Wykład jest realizowany zdalnie.
Językiem wykładowym jest język polski.

Wykład fakultatywny jest obowiązkowy dla następujących kursów:
- Teologia – specjalność kapłańska: rok II, rok V, rok VI;
- Teologia – specjalność katechetyczno-pastoralna: rok II (2 wykłady fakultatywne: wykład 1 i wykład 2).
- Nauki o rodzinie – rok II (stopień I) – jako wykład do wyboru (2 ECTS, 30 godz.)
- Nauki o rodzinie – rok I (stopień II) – (specjalność nauczycielska) jako wykład do wyboru (2 ECTS, 15 godz.)

pozostałe wiadomości