Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Stypendium za wysokopunktowaną publikację

obrazek:

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W gronie nagrodzonych za publikacje 100-punktowe jest ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor z Wydziału Teologicznego (udział: 100%) za artykuł pt. A prophet as a witnesss to his call: a narrative key to the reading of prophetic call narratives opublikowany w "Scripta Theologica", vol. 52, no. 1, 2020.

Księdzu Profesorowi gratulujemy!!!

pozostałe wiadomości