Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Seminarium mediewistyczne dr Montse Leyra Curiá

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownia tomizmu biblijnego
Scriptorium Thoruniense
zaprasza na seminarium mediewistyczne, które poprowadzi
Dr Montse Leyra Curiá
(Uniwersytet San Dámaso w Madrycie)
In Hebreo: Egzegeza Hugona i Andrzej ze św. Wiktora a dwunastowieczna szkoła rabiniczna w północnej Francji

Wydział Teologiczny UMK
Toruń, 26-27 października 2021

W historii egzegezy Biblii XII-wieczna szkoła św. Wiktora w Paryżu odegrała dobitną rolę. Główną zasługą wiktorynów w badaniach biblijnych było powtórne dowartościowanie sensu dosłownego oraz zainteresowanie historią tak samego tekstu, jak i ludu, do którego był skierowany. W swych poszukiwaniach dotyczących Starego Testamentu Hugon ze św. Wiktora i jego uczniowie sięgali chętnie do źródeł hebrajskich, korzystając szczególnie z interpretacji północno-francuskich komentatorów żydowskich. Zapraszamy na seminarium mediewistyczne, które poprowadzi dr Dr Montse Leyra Curiá z Uniwersytetu San Dámaso w Madrycie.

Na przestrzeni XX wieku wielu badaczy wskazywało na podobieństwa między interpretacjami in hebreo lub secundum hebreos w komentarzach Hugona i Andrzeja ze św. Wiktora, a komentarzami w innych źródłach łacińskich i interpretacjami dwunastowiecznych egzegetów żydowskich szkoły północno-francuskiej takich jak Raszi, Joseph Qara, Raszbam czy Beckhor Szor. Zaproponowano różne hipotezy co do bezpośredniej lub pośredniej znajomości hebrajskiego tekstu Biblii przez wiktorynów oraz co do tożsamości autorów rabinicznych, z których dzieł wiktoryni mieli czerpać. 

Zobacz pełną informację

Poniedziałek, 25 października (17:00-19:00), sala IIIa
Biblia w północno-francuskiej szkole żydowskiej i szkole św. Wiktora: peszat czyli dosłowny poziom interpretacji w dwunastowiecznej szkole północno-francuskiej i dosłowno-historyczna interpretacja u Hugona i Andrzeja ze św. Wiktora
a) Lektura piątego rozdziału De Scripturis et scriptoribus sacris Hugona ze św. Wiktora: Quod sit necessaria interpretatio litteralis et historica.
b) Raszi i Joseph Qara na temat peszat: komentarz Rasziego do Rdz 3, 8 oraz interpretacja 1 Sam 1, 17 przez Josepha Qarę 
c) Lektura Raszbama na temat peszatu: Prolog do jego komentarza do Rdz 1, 1.

Link (Zoom):
https://zoom.us/j/93947487878
Meeting ID: 966 7990 3841
Passcode: RBBPE0

Wtorek, 26 października (17:00-19:00), sala IIIa
Paralelne interpretacje biblijne między Hugonem i Andrzejem ze św. Wiktora a Raszim i Josephem Qarą
a) Interpretacje zawierające elementy egzegetyczne występujące tylko u Rasziego i wiktorynów: Rdz 4, 1.
b) Interpretacje zawierające elementy egzegetyczne występujące tylko u Josepha Qary i wiktorynów: Gen. 4, 23; 1 Sam 1,17-18; 2 Sam 14, 15.
c) Interpretacje zawierające metodologię charakterystyczną dla Josepha Qary, a występującą również u wiktorynów: dosłowna antycypacja 1 Sam 3, 2-3.

Link (Zoom):
https://zoom.us/j/97016548415
Meeting ID: 941 8460 7308
Passcode: 58F0MT

Środa, 27 października (11:30-13:00), sala IIIa
Interpretacje paralelne między Hugonem i Andrzejem a Raszbamem
a) Interpretacje zawierające elementy egzegetyczne występujące jedynie u Raszbama oraz Hugona i Andrzeja: Wj 3, 22.
b) Reguły językowe charakterystyczne dla Raszbama u Hugona i Andrzeja: analiza syntaktyczna jednostek tekstowych: Wj 3, 12.

Link (Zoom):
https://zoom.us/j/91483818084
Meeting ID: 913 0483 0591
Passcode: G54LjU

pozostałe wiadomości