Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Teologicznym

Zdjęcie ilustracyjne

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

ZAPRASZA NA

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 
POŁĄCZONĄ Z IMMATRYKULACJĄ STUDENTÓW I ROKU
W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

pozostałe wiadomości