Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu 2023/2024

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie teologii organizowane przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
• pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii), czas trwania: 4 semestry,
• drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii, czas trwania: 2 semestry. 

Studia są prowadzone w specjalności teologia praktyczna. Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 września 2023r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologii/

Dane kontaktowe:
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 
telefon: (056) 611 4994; 611 4990 
e-mail: teologia@umk.pl 

Wszelkich informacji udziela również: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK (email: christof@umk.pl)

pozostałe wiadomości