Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Informacja dotycząca przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo, 
w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, zmienił się termin zamknięcia tzw. starych przewodów doktorskich. Wydłużono po raz kolejny o rok termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy o stopniach i tytule. 
Po zmianie przewody doktorskie mogą być kontynuowane do dnia 31 grudnia 2024 r. Podobnie ma się sprawa dotycząca prowadzenia studiów doktoranckich. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.
Dlatego też Doktorantów studiów doktoranckich i wszystkie Osoby, które wszczęły swój przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. a zainteresowane obroną rozprawy doktorskiej 
i uzyskaniem stopnia doktora – proszone są o złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej do 
15 czerwca 2024 r. u Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne UMK (Wydział Teologiczny) w celu kontynuowania dalszych etapów przewodu doktorskiego a w rezultacie nadania stopnia doktora nauk teologicznych przez Radę Dyscypliny do 31 grudnia 2024 r.
Ustawa wchodzi w życie 6.09.2023 r.

Więcej informacji...

pozostałe wiadomości