Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Wydział Teologiczny z pomyślną ewaluacją MEiN i wizytacją PKA

Zdjęcie ilustracyjne

Z ogromną radością przyjęliśmy decyzję Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lutego 2023 roku, zgodnie z którą dyscyplina nauki teologiczne otrzymała kategorię A+. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracownikom, których zaangażowanie i praca przyczyniły się do tego sukcesu. To dla nas duża satysfakcja, wyróżnienie oraz zobowiązanie.
 
W dniach 10-11 maja 2023 roku Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził wizytację na kierunku Nauki o Rodzinie (pierwszy i drugi stopień). Prezydium PKA decyzją z dnia 18 września 2023 r. przyznało pozytywną ocenę programową na 6 lat. Następna wizytacja będzie miała miejsce w roku akademickim 2028/2029. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Raportu oraz przebieg wizytacji.

pozostałe wiadomości