Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

TERMINARZ EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ

Zdjęcie ilustracyjne

TERMINARZ EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ

ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

 Ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK
Historia Kościoła w starożytności
I termin: 8 lutego 2024 r. godz. 9:00
II termin: 21 lutego 2024 r. godz. 9:00


Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK
Historia filozofii starożytnej
I termin: 5 lutego 2024 r. godz. 8:00

Ks. dr Tomasz Huzarek
Historia filozofii nowożytnej
I termin: 13 lutego 2024 r. godz. 10:00


Ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK
Egzegeza Nowego Testamentu - Corpus Paulinum i List do Hebrajczyków
I termin: 31 stycznia 2024 r. godz. 9:00 (wcześniejszy termin uzgodniony
ze Studentami)

Ks. prof. dr hab.  Dariusz Kotecki
Egzegeza Nowego Testamentu - Ewangelia wg św. Mateusza i Marka
I termin: 6 lutego 2024 r. godz. 9:00

 
Ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK
Prawo kanoniczne rok III
I termin: 12 lutego 2024 r. godz. 10:00
II termin: 1 marca 2024 r. godz. 10:00

Prawo rodzinne i opiekuńcze
I termin: 8 lutego 2024 r. godz. 10:00
II termin: 1 marca 2024 r. godz. 10:00

Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne
I termin: 6 lutego 2024 r. godz. 14:00
II termin: 1 marca 2024 r. godz. 10:00

Prawodawstwo rodzinne kościelne i cywilne
I termin: 6 lutego 2024 r. godz. 13:00
II termin: 1 marca 2024 r. godz. 10:00

 

Ks. dr Sławomir Kunka
Teologia dogmatyczna (Bóg Stworzyciel i Łaska)
I termin: 9 lutego 2024 r. godz. 12:30

Teologia dogmatyczna (Mariologia, Eschatologia)
I termin: 9 lutego 2024 r. godz. 9:00

  

Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
Teologia dogmatyczna (Introdukcja, O wierze)
I termin: 6 lutego 2024 r. godz. 10:00

 

Ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński
Katolicka nauka społeczna
I termin: 12 lutego 2024 r. godz. 9:00

 

Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor
Egzegeza Starego Testamentu – Księgi prorockie
I termin: 9 lutego 2024 r. godz. 10:00

 

Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, prof. UMK
Podstawy pedagogiki
I termin: 8 lutego 2024 r. godz. 10:00

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Suwiński
Teologia moralna (aretologia moralna)
I termin: 8 lutego 2024 r. godz. 9:30

 

Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK
Wstęp do Pisma Świętego z elementami archeologii
I termin: 9 lutego 2024 r. godz. 14:00

 

Ks. dr Sławomir Tykarski
Podstawy psychoterapii rodziny – ujęcie chrześcijańskie
I termin: 7 lutego 2024 r. godz. 10:00

Psychologia konfliktu
I termin: 6 lutego 2024 r. godz. 10:00

Elementy psychologii małżeństwa i rodziny
I termin: 7 lutego 2024 r. godz. 8:00

Metodologia badań nad rodziną
I termin: 8 lutego 2024 r. godz. 9:00

 

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat
Teologia moralna szczegółowa (sakramentologia moralna)
I termin: 6 lutego 2024 r. godz. 9:00
II termin: 21 lutego 2024 r. godz. 13:15

  

Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
Historia Kościoła w czasach nowożytnych
I termin: 15 lutego 2024 r. godz. 10:00

 

Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK
Teologia pastoralna szczegółowa
I termin: 5 lutego 2024 r. godz. 8:00

pozostałe wiadomości