Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Konferencja: Diakonia prawdy

Zdjęcie ilustracyjne

 Pracownia Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym UMK organizuje konferencję nt.:

 

DIAKONIA PRAWDY
nauka – teologia - przedsiębiorczość

 

W 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Auli UMK w Toruniu i spotkania ze światem uniwersyteckich całej Polski pragniemy zaprosić na konferencję naukową. W 1998 roku ogłoszono encyklikę „Fides et ratio” (1998) św. Jana Pawła II. We wprowadzeniu do tego dokumentu znajdujemy myśl trafnie obrazującą problem naszej konferencji: „Pośród różnych posług, jakie powinien pełnić (Kościół, Uniwersytet, Teologia) dla dobra ludzkości, jedna nań nakłada odpowiedzialność całkiem szczególną: jest to diakonia prawdy. Misja ta z jednej strony włącza społeczność wierzących we wspólny wysiłek, jaki podejmuje ludzkość, aby dotrzeć do prawdy, z drugiej zobowiązuje ją, by głosiła innym zdobytą wiedzę, zachowując wszakże świadomość, że każda odkryta prawda jest zawsze tylko etapem ku owej pełnej prawdzie, która zostanie ukazana w ostatecznym Objawieniu Bożym” (FeR, 2). Nadmienić należy, że do właśnie tych słów nawiązał Jan Paweł II w spotkaniu ze światem nauki, które miało miejsce na UMK w Toruniu.

 

Konferencja jest skierowana do ludzi nauki i biznesu; profesorów i doktorantów, studentów oraz wszystkich, którzy doceniają wkład teologii w rozwój nauki i przedsiębiorczości.

 

Data: 7 czerwca 2019 roku (piątek)

Miejsce konferencji: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Toruń, Plac bł. ks. Stefana Frelichowskiego 1)

Program konferencji

pozostałe wiadomości