Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki dziekanem elektem Wydziału Teologicznego

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki fot. Andrzej Romański

W czwartek 16 maja br. ogólne zebranie pracowników Wydziału Teologicznego dokonało wyboru kandydata na dziekana.  Na naszym Wydziale na to stanowisko kandydował ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki. W trakcie pracy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Ksiądz Profesor pełnił funkcję prodziekana, a następnie - również przez dwie kadencje - urząd dziekana.

W dniu 20 maja br. rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył nominacje dziekańskie.

Ks. prof. Dariuszowi Koteckiemu - dziekanowi elektowi - raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Relacja z powołania nowych władz dziekańskich UMK na kadencję 2024-2028.

pozostałe wiadomości