Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Goście z Würzburga

Zdjęcie ilustracyjne

Od 22 do 25 maja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu gościły władze Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu łączy od prawie 15 lat umowa o współpracy. Od tego też czasu przy niemieckiej uczelni działa Polska Misja Historyczna, placówka zagraniczna UMK. W ubiegłym tygodniu w Toruniu spotkali się przedstawiciele wymienionych instytucji.

Na UMK gościli prezydent würzburskiego uniwersytetu – prof. Paul Pauli - oraz dziekani i reprezentanci wydziałów: Filozoficznego, Teologii Katolickiej oraz Ekonomicznego. W planie wizyty znalazły się zarówno spotkania całej delegacji z władzami toruńskiej uczelni, jak i indywidualne z przedstawicielami Instytutu Psychologii UMK oraz Wydziałów Nauk Historycznych - prof. dr. hab. Stanisławem Roszakiem, Teologicznego - ks. prof. dr. hab. Wojciechem Cichoszem, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  - dr. hab. Jerzym Boehlke, prof. UMK, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - prof. dr. hab. Winicjuszem Drozdowskim oraz Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum - prof. dr. hab. Zbigniewem Włodarczykiem.

pozostałe wiadomości