Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Camino de Santiago - konferencja

obrazek:

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencje Naukową zatytułowana:
"Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii ”, która odbędzie się 19.10.2019r. w Centrum Dialogu w Toruniu, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

 
Od kilku dekad można zaobserwować dynamiczny rozwój Szlaku św. Jakuba, który stał się przedmiotem analiz z zakresu geografii, socjologii, filozofii, historii, historii sztuki, czy teologii. Wyznaczanie i znakowanie nowych dróg Jakubowych jest fenomenem, któremu towarzyszy ożywienie społeczne oraz duszpasterskie, odkrywanie dziedzictwa historycznego, materialnego i  duchowego, oraz nowe inicjatywy, które bez obecności tego szlaku byłyby trudne do realizacji.

Dla wielu Camino jawi się jako „szansa” na przemyślenie na nowo kwestii tożsamości religijnej, osobowej i  społecznej, a jednocześnie zdaje się, że stare problemy dotyczące motywacji pielgrzymów, ich różnicy względem turystyki (w tym turystyki religijnej) wzbudzają pytania o duchowość pielgrzyma, charyzmat pielgrzymowania po Camino, który wyróżnia go od trekkingu po szlakach górskich. Można zaobserwować wiele nowych zjawisk i praktyk na Camino, które synkretycznie scalają wydawało się do tej pory sprzeczne zjawiska, powstają nowe „ryty” i zwyczaje, które tworzą medialny wizerunek Camino.

Dla Kościoła katolickiego jest to jednocześnie wyzwanie związane z organizacją duszpasterstwa, formacji pielgrzymów, odpowiedzi na pytanie: co po pielgrzymce?; sposobem rozumienia samego „pielgrzymowania”, do którego zdaje się już nie pasować tradycyjne określenie: „pobożność ludowa”. Z wielu stron słyszy się dziś wezwanie, aby dostrzec w Camino potencjał nowej ewangelizacji czy dyskretnej („wydeptanej”) apologetyki, dzięki której wędrujący po szlakach jakubowych mają okazję poznać nieznane sobie do tej pory oblicze Kościoła i jego zaangażowanie.

Jakie szanse stoją przed Camino de Santiago? Czym może się stać?
Które z dawnych problemów pozostaje wciąż nie rozstrzygniętych?
Jakie nowe formy pielgrzymowania pojawiają się wśród pielgrzymów?
Jakie świadectwa pielgrzymowania znajduje się w źródłach historycznych?
W jaki sposób rozwija się kult św. Jakuba w krajach europejskich?
Jakie inicjatywy Kościoła są podejmowane i czy można dokonać już pierwszego bilansu ich skuteczności?
Co wnosi w tradycję Camino powstanie nowych sanktuariów jakubowych w Polsce  i Europie?
Jakie są owoce i wyzwania duszpasterskie w związku z rozwojem ruchu pielgrzymkowego?

To tylko niektóre z pytań, które chcielibyśmy postawić w ramach przygotowywanej konferencji. Wśród głównych prelegentów znajdą się Adeline Rucquoi (Francja), Domingo Luis Gonzalez Lopo (Hiszpania), Paolo Caucci von Saucken (Włochy), Roman Bielecki OP (Polska), Vedran Prazen (Chorwacja), Daniel Moulin (Wielka Brytania), Eamonn Conway (Irlandia).

Zapraszamy do przesyłania propozycji tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem do 30 maja 2019 roku na adres: piotrroszak@umk.pl, a na teksty referatów, które znajdą się w tomie konferencyjnym („Camino Polaco 4”) czekamy do 30 lipca br.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Teologiczny UMK, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Historii i  Archiwistyki UMK. Instytucje wspierające: Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych oraz Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Katedra Camino de Santiago przy Universidad Santiago de Compostela (USC). Patronat medialny; czasopismo “W drodze”.

pozostałe wiadomości