Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Ankiety oceny zajęć

obrazek:

Otwarte zostały kwestionariusze ankiet oceny zajęć dydaktycznych dla wszystkich zajęć realizowanych w semestrze letnim i całym roku akademickim 2018/2019.
 
W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na UMK. Każdy biorący udział w badaniu może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianych zajęć dydaktycznych.
 
Informacja zwrotna ze strony studentów, doktorantów a także słuchaczy studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
 
Zebrane i opracowane wyniki, stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia oraz do nagrodzenia najlepszych nauczycieli.
 
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS. Anonimową ankietę można wypełnić również za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS UMK.
 
Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 20 września 2019 r.

pozostałe wiadomości