Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Bioetyka - studia podyplomowe

obrazek:

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki

1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studia są ofertą edukacyjną adresowaną do lekarzy, pielęgniarek, pracowników służb medycznych, pracowników i wolontariuszy hospicjów, osób duchownych związanych ze służbą zdrowia, katechetów, członków szpitalnych komisji etycznych oraz osób zainteresowanych problematyką bioetyczną oraz ich społecznymi i etycznymi konsekwencjami.

Celem studiów jest:
przekazanie Słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie aplikacji nabytej wiedzy i możliwych rozwiązań problemów etycznych w praktyce zawodowej.

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki przekazują umiejętność zastosowania wiedzy etycznej i bioetycznej do podstawowych zagadnień biomedycznych związanych z:
- fazą początku życia ludzkiego (genetyki, eugeniki, fizjologii ludzkiej prokreacji, sztucznego zapłodnienia, aborcji, antykoncepcji, diagnostyki preimplantacyjnej i prenatalnej),
- fazą trwania życia (przeszczepów i dawstwa narządów, eksperymentów medycznych, zabójstwa człowieka w aspekcie obrony własnej, wojny sprawiedliwej, kary śmierci i samobójstwa),
- fazą końca życia (teologia choroby, śmierci, cierpienia, umierania; choroba terminalna; kontrowersje dotyczące kryteriów weryfikacji śmierci; medycyny i opieki paliatywnej oraz hospicyjnej; psychologii cierpienia).

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk medycznych
Czas trwania : 2 semestry
Kierownik studiów: ks. dr hab. Zbigniew Wanat
Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 250 zł, semestr letni (II) 1 250 zł
Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

2. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów:
semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni
Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 października 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: 26 października 2019 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

3. Kontakt
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 telefon: (056) 611 4990;
611 4994 e-mail: teologia@umk.pl

formularz kwestionariusza osobowego

pozostałe wiadomości