Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Kurs dokształcający w zakresie muzyki liturgicznej

Zdjęcie ilustracyjne

Kurs dokształcający w zakresie muzyki liturgicznej

Wydział Teologiczny UMK

I Informacje ogólne:

Charakterystyka kursu: kurs jest ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów wszystkich wydziałów i ich absolwentów, do osób, które posiadają jakiekolwiek przygotowanie muzyczne oraz osób nieposiadających żadnego przygotowania muzycznego.

Celem kursu jest:
Wykształcenie kompetencji służących przygotowaniu profesjonalnej oprawy liturgicznej.
Przygotowanie do prowadzenia zespołów wokalnych, m.in. parafialnych i pełnienia funkcji kantora.
Zdobycie wiedzy i umiejętności służących doskonaleniu warsztatu wokalnego organisty.

Kurs obejmuje następujące przedmioty:
Zasady muzyki
Kształcenie słuchu
Emisja głosu i śpiew
Laboratorium śpiewu liturgicznego z elementami dyrygowania
Dokumenty kościoła o muzyce
Muzyka w roku liturgicznym
Liturgika
Wystąpienia publiczne
Komunikacja w grupie

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk muzycznych

Czas trwania: 2 semestry

Kierownik kursu: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

Koszt kursu: semestr zimowy (I) 600 zł, semestr letni (II) 600 zł

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/kursy

 

II Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy2019/2020

Adresaci kursu: kurs jest adresowany do uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów wszystkich wydziałów i ich absolwentów.

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 27 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 fotografia
  • kserokopia dowodu osobistego (w przypadku osób pełnoletnich), kserokopia legitymacji szkolnej (w przypadku osób niepełnoletnich)
  • świadectwo maturalne lub ostatnie świadectwo szkoły średniej lub zaświadczenie o realizacji studiów lub dyplom licencjacki, magisterski
  • poświadczenie kształcenia (wykształcenia) muzycznego: np. świadectwa szkoły muzycznej, ogniska muzycznego (niewymagane)

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia (zjazdy) odbywają się w piątki w godzinach: 16:00 – 20:00
                                                      soboty w godzinach: 8:00 – 16:00

III Kontakt:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon (056) 611 49 90, 61149 94
e-mail: teologia@umk.pl

pozostałe wiadomości