Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Teologia - studia podyplomowe w Toruniu

obrazek:

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu

Wydział Teologiczny UMK

      1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studium przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalnościach: teologia biblijna, teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna, moralna, duchowości), teologia pastoralna.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych

Czas trwania : 4 semestry – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad laurem

Kierownik studiów : ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK

Koszt studiów:

      Studia I stopnia – ad licentiam (I-IV semestr). Liczba godzin: 320. Liczba semestrów: 4.
semestr zimowy (I) - 1 200 zł
semestr letni (II) - 1 200 zł
semestr zimowy (III) - 1 200 zł
semestr letni (IV) - 1 200 zł

      Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80. Liczba semestrów: 2.
semestr zimowy (I) - 1 200 zł
semestr letni (II) - 1 200 zł

Aktualne informacje: https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologii/

      2. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych:
- ad licentiam -
absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii).
- ad lauream - dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji:  na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc - konkurs dyplomów.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
  • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)
  • 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w czwartki: 9.45-16.30)

  • Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: teologia@umk.pl

pozostałe wiadomości