Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym dla nauczycieli

Studia Podyplomowe 2021/2022

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie

Wydział Teologiczny UMK

Harmonogram zajęć w Pelplinie

  1. STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNYM DLA NAUCZYCIELI – ROK I – rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy
  2. STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNYM DLA NAUCZYCIELI – ROK II – rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy

 


I. Informacje ogólne:
Charakterystyka studiów: studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym (zainteresowanych nauczaniem katechezy w szkole) oraz dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Obszar kształcenia: 
obszar nauk humanistycznych

Czas trwania: 
4 semestry

Kierownik studiów: 
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

Koszt studiów: 
semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł, semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.

Dodatkowe informacje: tutaj

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych: 
absolwenci studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni

Warunki kwalifikacji: 
złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: 
do 15 września 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty: 
Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

III. Kontakt
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
Tel.: +48 (056) 611 49  90
Tel.: +48 (056) 611 49 94
Fax: +48 (056) 611 49 91
e-mail: teologia@umk.pl