ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Uczestnicy Szkoły Doktorskiej

Rok akademicki 2019/2020:
1. O. mgr Krzysztof Berus OFM
2. Dr Agnieszka Laddach

Rok akademicki 2020/2021
1. O. mgr Krzysztof Berus OFM
2. Dr Agnieszka Laddach
3. Mgr Marcin Janecki