Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

RELIGIA W SIECI - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

obrazek:

RELIGIA W SIECI - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? MŁODZI UŻYTKOWNICY SIECI A DESTRUKCYJNE RUCHY RELIGIJNE

XI Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

Toruń, 14 listopada 2019 r. (czwartek) 9.00-17.00 Centrum Dialogu Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”)

Człowiek współczesny, zwłaszcza młody, w znacznej mierze kształtuje swój „ogląd rzeczywistości” poprzez media elektroniczne. Choć na mentalność średniego i starszego pokolenia oddziałuje jeszcze telewizja (a w znacznie mniejszym stopniu lektura książek i prasy), młodzi Polacy przez całe swe życie funkcjonują jednocześnie w dwóch wymiarach: realnym i wirtualnym. Dla niektórych ten drugi wymiar – ze względu na swe bogactwo treściowe i różnorodność formy – jest nie tyle dopełnieniem rzeczywistego życia (nauka, praca, dom, sport, relacje w rodzinie i rówie­śnicze, wspólnota religijna etc.), ile samym jądrem (centrum) zainteresowań. Większość młodych „przebywa” w świecie wirtualnym ok. 3,5 godz. dziennie. Częstokroć wytwarza to u nich uzależnienie. Internet jest dla nich nie tylko użytecznym źródłem rozrywki i informacji, ale nade wszystko platformą komunikacji (wymiany idei, znajomości, przyjaźni, wspólnoty zainteresowań, pasji) z innymi. Stąd taka popularność tzw. forów społecznościowych oraz - niestety - zagrożeń, które z bezkrytycznym uczestnictwem w wirtualnych światach się wiążą.

Jednym z nich jest internetowa oferta religijna. Z jednej strony może ona poszerzyć, tak przydatną we współczesnym społeczeństwie pluralistycznym, wiedzę o innych religiach i pogłębić znajomość własnej. Z drugiej strony Sieć może być w tym zakresie groźna. Chodzi nie tylko o zasianie w młodym człowieku podejścia relatywistycznego i przekonania, że wszystkie religie są w gruncie rzeczy fikcją czy złudzeniem. W Internecie werbują swych nowych adeptów i zwolenników ruchy i sekty stosujące przemoc, grupy szerzące nienawiść religijną i rasową, czy wręcz propagujące satanizm. W zderzeniu z wrażliwą psychiką młodego człowieka takie treści wywołują zaburzenia psychiczne, degradują i dezintegrują osobowość, rozbijają naturalne więzi rodzinne, a nieraz prowadzą do samobójstwa.

Dlatego namysł nad zagadnieniem destrukcyjnych ruchów religijnych w Sieci oraz potencjalnych skutków ich oddziaływania na młodzież (uczestników i konsumentów wirtualnej rzeczywistości) jest konieczny. Zwłaszcza dla nauczycieli i wychowawców, oraz osób, zaangażowanych w terapeutyczną pomoc młodzieży „z problemami” i członkom ich rodzin.

program *.docx
program *.pdf

pozostałe wiadomości