Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

6 i 19 marca 2024 r. - „Drzwi Otwarte” Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach „Drzwi Otwartych” 6 i 19 marca 2024 r. proponujemy szereg zajęć o tematyce teologicznej, familiologicznej (czyli dotyczących rodziny), społecznej i psychologicznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się grup i osób indywidualnych na poszczególne zajęcia drogą mailową, w tytule podając: „ZGŁOSZENIE – Dni Otwarte”, najpóźniej do 29.02.2024 r. na adres email: teologia@umk.pl, w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny zajęć.
Pierwszy termin „Dnia Otwartego Wydziału Teologicznego” pokrywa się z „Dniem Otwartym Uniwersytetu”. Wszystkie wydziały Uczelni zaprezentują swoją ofertę kształcenia.


Program „Dnia Otwartego”

Rozpoczęcie i przywitanie gości – Dziekan Wydziału

Wykład (do wyboru przy zgłoszeniu uczestnictwa) 
• Pomiędzy gigachadem a przegrywem – kim jestem?
• Wirtualna tożsamość – o poszukiwaniu siebie w XXI w.
• Fakty i mity o psychoterapii.
• A-teista też wierzy. Poszukiwanie sensu we współczesnym świecie.

Warsztaty:
• Wykuj w sobie lidera (prezentacja kursu liderskiego) 
• Nowoczesna edukacja z iPad-em
• aBoRcja czy aDoPcja – dwie litery ukazujące dzisiejsze podejście do ŻYCIA

Quiz:
• SprintExpress ze św. Janem Pawłem II

Zwiedzanie Wydziału Teologicznego:
• Codzienne życie studenta teologii – spacer po Wydziale z Samorządem Studenckim

Prezentacja oferty studiów Wydziału Teologicznego UMK:
• Teologia
• Nauki o rodzinie
• Studia podyplomowe

Zobacz także: Teologia w Toruniu najlepsza w Polsce w rankingu PERSPEKTYW 2023.
Zobacz także: Ewaluacja MEiN i Ocena programowa PKA na kierunku Nauki o Rodzinie 2023.

pozostałe wiadomości