Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Teologia - studia podyplomowe realizowane w Pelplinie

obrazek:

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studium przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalności teologia praktyczna Kościoła.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych
Czas trwania : 6 semestrów – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad laurem
Kierownik studiów : ks. dr Tomasz Huzarek
Koszt studiów:
Odpłatność w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów rozpoczynających I rok jest następująca:

Studia I stopnia –ad licentiam (I-VI semestr). Liczba godzin: 320. Liczba semestrów: 6
   semestr zimowy (I)                                    800 zł
   semestr letni (II)                                        800 zł
   semestr zimowy (III)                                 800 zł
   semestr letni (IV)                                      800 zł
   semestr zimowy (V)                                 800 zł
   semestr letni (VI)                                     800 zł
        

            Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80. Liczba semestrów: 2
           
semestr zimowy                                          1 200 zł
            semestr letni                                                1 200 zł

Dodatkowe informacje: https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/

2. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów:
semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii). Kurs ad lauream dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc - konkurs dyplomów

Termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
  • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)
  • 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w piątki)

3. Kontakt
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 telefon: (056) 611 4994; 611 4990 e-mail: teologia@umk.pl

kwestionariusz osobowy

pozostałe wiadomości