Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Szkoła Doktorska: Academia Artium Humaniorum

obrazek:

Publikujemy uchwały dotyczące nowo powołanej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki, dla dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki teologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
1. Warunki i tryb rekrutacji do szkoły Doktorskiej AAH - uchwała 66
2. Szczegółowe warunki rekrutacji - Rada Szkoły 2019 06 28
3. Ramowe programy kształcenia - uchwała 64
4. Ramowy program kształcenia AAH - zał. 1 do Uchwały 64
5. Efekty kształcenia/uczenia się - efekty
6. Zarządzenie Rektora nr 94 - limit miejsc stypendialnych i harmonogram postępowania rekrutacyjnego - limit miejsc harmonogram

 

 

 

pozostałe wiadomości