Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Teologii Praktycznej

Badania Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym UMK obejmują teologię pastoralną, katechetykę, liturgikę, homiletykę oraz teologię małżeństwa i rodziny. Realizowane są badania nad współczesnymi nurtami pastoralnej działalności Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i znaczenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Podejmowane są projekty z zakresu zasad odnowy liturgicznej w Kościele, akomodacji i właściwego odczytania treści paschalnego misterium Chrystusa ze szczególnym naciskiem na wychowanie liturgiczne zgodnie z zasadami podanymi w instrukcjach wydanych przez Kongregację Wychowania Katolickiego. Przedmiotem badań są współczesne nurty katechetyczne oraz próby realizacji nowej ewangelizacji w ramach nauczycielskiej misji Kościoła (katechetyka, homiletyka). Podejmowane są projekty poświęcone współczesnym teoriom i praktykom proklamacji Ewangelii z uwzględnieniem aspektów mariologicznych.

Kierownik: 

Ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
CV (109 KB), dorobek naukowy (518 KB),

Zobacz bibliografię

 

Profesorowie:

Ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
CV (109 KB), dorobek naukowy (518 KB),
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
CV (180 KB), dorobek naukowy (301 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK
CV (100 KB), dorobek naukowy (314 KB)
Zobacz bibliografię

 

Adiunkci:

Dr hab. Beata Bilicka
CV (104 KB), dorobek naukowy (351 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas
CV (102 KB), dorobek naukowy (331 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr Sławomir Tykarski
CV (178 KB), dorobek naukowy (267 KB)
Zobacz bibliografię