Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Teologii Praktycznej

Badania Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym UMK obejmują teologię pastoralną, katechetykę, liturgikę, homiletykę oraz teologię małżeństwa i rodziny. Realizowane są badania nad współczesnymi nurtami pastoralnej działalności Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i znaczenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Podejmowane są projekty z zakresu zasad odnowy liturgicznej w Kościele, akomodacji i właściwego odczytania treści paschalnego misterium Chrystusa ze szczególnym naciskiem na wychowanie liturgiczne zgodnie z zasadami podanymi w instrukcjach wydanych przez Kongregację Wychowania Katolickiego. Przedmiotem badań są współczesne nurty katechetyczne oraz próby realizacji nowej ewangelizacji w ramach nauczycielskiej misji Kościoła (katechetyka, homiletyka). Podejmowane są projekty poświęcone współczesnym teoriom i praktykom proklamacji Ewangelii z uwzględnieniem aspektów mariologicznych.

Kierownik: 


Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Profesorowie uniwersytetu:

Dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK

CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię


Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Adiunkt:

Ks. dr Sławomir Tykarski
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię