Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Teologii Systematycznej

Katedra Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym UMK prowadzi badania nad rozumowym uzasadnieniem Boskiego pochodzenia chrześcijaństwa odnosząc się do faktu Jezusa Chrystusa i Objawienia Bożego. Program badań uwzględnia analizę Boskiego pochodzenia Kościoła. Badania prowadzone w zakresie religiologii uwzględniają prawidłowość struktury zjawiska religijnego wyjaśniając jednocześnie różnice pomiędzy poszczególnymi religiami. Podejmowane są badania dotyczące świadomości religijnej polskiego społeczeństwa. Szczególnym projektem jest teologia pielgrzymowania Camino de Santiago, ze szczególnym studium Camino Polaco. W ramach teologii dogmatycznej podejmowana jest pogłębione studium nad misterium objawienia Bożego przy uwzględnieniu nexus misteriorum – wzajemnych związków badanych prawd objawionych z historycznym rozwojem dogmatów i nauczaniem magisterialnym Kościoła. Badania mają na celu ukazanie wartości egzystencjalnych dogmatu z podkreśleniem jego duchowego i pastoralno-kerygmatycznego charakteru. Szczególny nacisk położony jest na aspekt ekumeniczny podejmowanych badań oraz na historię ruchu ekumenicznego, zwłaszcza w kontekście lokalnym.

Badania współtworzących Katedrę Teologii Systematycznej pracowników dotychczasowej Katedry Teologii Moralnej i Duchowości uwzględniają wzniosłość powołania człowieka w Jezusie Chrystusie i przynaglenie niesienia miłości w życie świata. Refleksja naukowa odzwierciedla tajemnice człowieka w codziennym życiu moralnym, gdzie chrześcijanin realizuje swoje szczególne powołanie we wspólnocie ludzkiej. Badania w zakresie duchowości mają na celu zrozumienie procesów życia wewnętrznego, ich źródeł i praw rozwoju. Ponadto uwzględniają związki zachodzące pomiędzy strukturą psychofizyczną człowieka, a rozwojem osobowości chrześcijańskiej. W tym celu prowadzone są także badania nad głównymi nurtami i szkołami duchowości w Kościele polskim, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Pomorza i Kujaw.

Pracownia Tomizmu Biblijnego .docx .pdf

Zobacz:

Kierownik:

Ks. prof. dr hab. Jan Perszon

 

Profesorowie:

Ks. prof. dr hab. Jan Perszon
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

 

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
CV PL, CV EN, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

 

Profesorowie UMK:

Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Zbigniew Wanat, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Adiunkt:

 

 

Ks. dr Sławomir Kunka
Zobacz bibliografię

 

Asystent naukowy:

Mgr Ireneusz Kamiński