Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Wyniki badań losów absolwentów

Raport z analizy wyników badania losów absolwentów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu