Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Stypendia

 

Zarządzenia i Dokumenty UMK:

https://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/kryteria/

http://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/

Od 2019 11 19  REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW WT UMK

Wykaz dokumentów do ubiegania się o stypendium

Stypendia projakościowe

Protokół z hospitacji