Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Katedra Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UMK realizuje prace badawcze w zakresie chrześcijańskiego poglądu na świat, w celu filozoficznego przygotowania do studiów teologicznych. W zakresie podejmowanej problematyki badania uwzględniają wyniki nauk szczegółowych oraz aktualne osiągnięcia filozoficzne. Szczególnie prowadzone są prace nad głębszym rozumieniem i interpretacją osoby, wolności, relacji człowieka z Bogiem i ze światem. Analiza badawcza tekstów filozoficznych obejmuje, oprócz zagadnień klasycznych, także współczesne ujęcie problematyki teodycealnej zrodzonej w obrębie najnowszych kierunków filozoficznych i światopoglądowych.

W ramach Katedry realizowany jest projekt “Pracownia Tomizmu Biblijnego” .docx .pdf

Kierownik: 

Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK

Profesorowie:


Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
CV PL, CV EN, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię


Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Profesor uniwersytetu:


Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Adiunkt:

Ks. dr Tomasz Huzarek
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Asystent:


Ks. dr Michał Oleksowicz
CVdorobek naukowy
Zobacz bibliografię