Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Katedra Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UMK realizuje prace badawcze w zakresie chrześcijańskiego poglądu na świat, w celu filozoficznego przygotowania do studiów teologicznych. W zakresie podejmowanej problematyki badania uwzględniają wyniki nauk szczegółowych oraz aktualne osiągnięcia filozoficzne. Szczególnie prowadzone są prace nad głębszym rozumieniem i interpretacją osoby, wolności, relacji człowieka z Bogiem i ze światem. Prowadzona zaś, analiza badawcza tekstów filozoficznych obejmuje, oprócz zagadnień klasycznych, także współczesne ujęcie problematyki teodycealnej zrodzonej w obrębie najnowszych kierunków filozoficznych i światopoglądowych.

Kierownik: 

Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK

Profesor:

Prof. dr hab. Marian Grabowski
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Profesor UMK:

Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Adiunkt:

Ks. dr Tomasz Huzarek
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Asystenci:

 

 

Ks. dr Piotr Ochotny
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

 

 

 

Ks. mgr Michał Oleksowicz
CVdorobek naukowy
Zobacz bibliografię