Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa-COLLOQUIA GEDANENSIA 14

Zdjęcie ilustracyjne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

COLLOQUIA GEDANENSIA 14

Piątek - Sobota, 18-19 listopada 2022
Friday - Saturday, November 18-19, 2022


PRAWDA - jaka, czyja i dlaczego?
TRUTH - what, whose and why?


Uniwersytet Gdański /University of Gdańsk
Gdański Uniwersytet Medyczny /Medical University of Gdańsk
Gdańskie Seminarium Duchowne /Theological Seminary of Gdańsk
Uniwersytet w Lublanie /University of Ljubljana
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu /Nicolaus Copernicus University in Toruń


PROGRAM

PIĄTEK /FRIDAY
11:00 Słowa powitania /Welcome speech:
    GRZEGORZ SZAMOCKI, przewodniczący komitetu organizacyjnego /the president of the organizing comittee
    WOJCIECH CICHOSZ, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu /Dean of the Faculty of Theology, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Sesja /Session 1
MODERATOR /CHAIRPERSON: CEZARY KORZEC, Uniwersytet Szczeciński
11:10 “Moje postrzeganie Prawdy”
- Ryszard Katulski, Politechnika Gdańska, Polska
11:30 “Pojęcie ‘prawdy’ w Biblii”
- Wojciech Wasiak, Papieski Instytut Biblijny, Rzym, Włochy
11:50 “Historyczność wydarzeń biblijnych - prawda w tekstach narracyjnych Starego
i Nowego Testamentu”
- Marcin Majewski, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków, Polska
12:10 “Znaczenie terminu emet w tradycji spisanej i ustnej judaizmu”
- Roman Marcinkowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
12:30 Dyskusja /Discussion
12:50 Przerwa /Break

Sesja /Session 2
MODERATOR /CHAIRPERSON: KRZYSZTOF BASIŃSKI, Medical University of Gdańsk
13:30 “The semantic field of truth in the Old and New Testaments”
- Irena Avsenik Nabergoj, University of Ljubljana, Slovenia
13:50 “Our truth about God can separate us from Him!”
- Ivan Platovnjak, University of Ljubljana, Slovenia
14:10 “The truth principle in bioethical debates”
- Tadej Strehovec, University of Ljubljana, Slovenia
14:20 “Equality and truth: Simone Weil's philosophy of education”
- María del Sol Romano, Ibero-American University Puebla, Mexico
14:50 Dyskusja /Discussion
15:05 Przerwa /Break

Sesja /Session 3
MODERATOR /CHAIRPERSON: KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
15:30 “Prawda w medycynie: uznanie ludzkiej godności i realizacja praw człowieka”
- Jacek Meller, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Polska
15:50 “Co COVID-19 mówi nam o prawdzie?”
- Tomasz Smiatacz, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
15:50 “Czy zawsze należy mówić prawdę choremu?”
- Andrzej Basiński, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
16:10 “Prawda o badaniach przy ‘łóżku’ pacjenta”
- Marlena Robakowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
16:30 Dyskusja /Discussion
16:50 Przerwa /Break

Sesja /Session 4
MODERATOR /CHAIRPERSON: ANDRZEJ BASIŃSKI, Gdański Uniwersytet Medyczny
17:10 “Mental health by the numbers and client spiritual issues in counseling”
- Erika Prijatelj, Boston College, USA
17:30 “Farewell to Truth”
- Tone Svetelj, Boston College, USA
17:50 “Infinite as a witness of consciousness”
- Giovanni Scala, University of Gdańsk, International Center for Theories
of Quantum Technologies ICTQT
18:10 “How can we tell what is inside the human mind? Subjectivity in cognitive neuroscience”
- Krzysztof Basiński, Medical University of Gdańsk, Poland
18:30 Dyskusja /Discussion
18:50 Przerwa /Break


SOBOTA /SATURDAY


Sesja /Session 5
MODERATOR /CHAIRPERSON: WOJCIECH GAJEWSKI, Uniwersytet Gdański
09:00 “Archeologia w odkrywaniu prawdy biblijnych przekazów na przykładzie Migdal
/Magdala nad Jeziorem Galilejskim”
- Jacek Kucharski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
09:20 “Prawda teologiczna obrazu w liturgii – na przykładzie błędnych obrazów Boga Ojca
i Jezusa Miłosiernego”
- Zbigniew Treppa, Uniwersytet Gdański, Polska
09:40 “Prawda w dialogu ekumenicznym”
- Krzysztof Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
10:00 “Trudna prawda”
- Magdalena Błażek, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
10:20 Dyskusja /Discussion
10:40 Przerwa /Break

Sesja /Session 6
MODERATOR /CHAIRPERSON: ADAM JESZKA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10:50 “Reasons for distrust of state authorities among Muslims in Slovenia”
- Urška Jeglič, University of Ljubljana, Slovenia
11:10 “The truth of human dignity is the foundation of human brotherhood”
- Matej Purger, University of Ljubljana, Slovenia
11:30 “Critical reading of media news. Contradictions between media and social
representations”
- David Kraner, University of Ljubljana, Slovenia
11:50 Dyskusja /Discussion
12:05 Przerwa /Break

Sesja /Session 7
MODERATOR /CHAIRPERSON: GRZEGORZ SZAMOCKI, Uniwersytet Gdański
12:30 “Teoria ‘prawdy rzeczywistej ’w filozofii Xaviera Zubiriego”
- Adam Jeszka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
12:50 “Prawda w katolickiej nauce społecznej na przykładzie projektu The Economy
of Francesco”
- Wojciech Kućko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Polska
13:10 “Dostojeństwo uniwersytetu a zaangażowanie w promowanie idei społecznych
i gospodarczych - o postawie naukowca wobec prawdy obiektywnej w naukach
technicznych”
- Marek Adamowicz, Politechnika Gdańska, Polska
13:30 “Sposoby rozumienia prawdy w kulturze japońskiej. Perspektywa historyczna”
- Marek Skurski, Uniwersytet Gdański, Polska
13:50 Dyskusja /Discussion
14:10 Przerwa /Break
5 of 5

Sesja /Session 8
MODERATOR /CHAIRPERSON: JACEK MELLER, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
14:30 “Pod rózgą Jego gniewu (por. Lm 3,1) - wobec doświadczenia prawdy o Bożym gniewie”
- Cezary Korzec, Uniwersytet Szczeciński, Polska
14:50 “Prawda w służbie dobroci? Przypadek Rachab i szpiegów (Joz 2,12-14)”
- Grzegorz Szamocki, Uniwersytet Gdański, Polska
15:10 “Prawda i wolność w świetle J 8,31-32”
- Wojciech Gajewski, Uniwersytet Gdański, Polska
15:30 “O prawdzie w życiu qumrańczyka na podstawie 1QS XI 4-5”
- Przemysław Wiszniewiecki, Uniwersytet Gdański, Polska
15:50 Dyskusja /Discussion
16:10 Słowa podsumowujące /Concluding speech: ANDRZEJ BASIŃSKI, komitet
organizacyjny /the organizing comittee


Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest uprzednia rejestracja.
Informacje w dodatkowym pliku.

 

 

Pobierz program konferencji

Pobierz plakat konferencji

REJESTRACJA

 

Linki do konferencji:
 
Piątek
https://us06web.zoom.us/j/78753450275?pwd=d3NSQ0FIczQ4Z09Ga2hUY095RThDUT09
 
Sobota
https://us06web.zoom.us/j/78335618879?pwd=aXFmQktmbGc4U0tsanlxT2QvUHE0UT09

pozostałe wiadomości