Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego

Kierownik:

Ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ


Profesorowie:
Ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ (CV, dorobek naukowy)ks. dr hab. Janusz SZULIST, prof. UMK (CVdorobek naukowy)Adiunkci:


Ks. dr hab. Wiesław Kraiński (CV, dorobek naukowy)

 

 


Ks. dr hab. Wiesław Łużyński (CV, dorobek naukowy)dr Krzysztof Pilarz (CV, dorobek naukowy)
Pedagogika pastoralna jest jedną z subdyscyplin naukowych, której główny przedmiot stanowi wychowawcza funkcja Kościoła. Stąd zadaniem Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego jest podejmowanie szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie pedagogiki pastoralnej. W warunkach nasilającej się współcześnie tzw. ponowoczesnej filozofii neohumanistycznej (materialistyczno-liberalnej kultury masowej) jej problematyka nabiera coraz większego znaczenia i dotyczy przede wszystkim kształtowania postaw i zachowań społecznych. Socjalizacja młodzieży jest tutaj rozumiana jako paradygmat pedagogiki pastoralnej. Realizowana na wielu płaszczyznach działalność ma służyć określeniu podmiotu i przedmiotu wychowawczej roli Kościoła, źródeł, cech i celów formacji chrześcijańskiej, jak również zdobyciu wiedzy o funkcji wychowawczej Kościoła, jako przedmiocie materialnym pedagogiki pastoralnej, warunkach realizacji tej funkcji, znaczeniu nauczania Kościoła i jego praktyce. Ważnym elementem prowadzonych badań jest również socjalizacja religijna i moralna we współczesnej rodzinie (jej stan aktualny i perspektywy) oraz poddawanie nieustannej ewaluacji związków i korelacji pedagogiki pastoralnej z innymi dyscyplinami naukowymi.

Badania realizowane w obrębie katolickiej nauki społecznej uwzględniają zagadnienia życia społecznego, politycznego i gospodarczego, ze szczególnym akcentem na formułowanie antropologiczno-personalistycznych podstaw nauczania zasad i norm życia społecznego.

Przedmiotem prowadzonych badań jest system prawny, który obowiązuje w Kościele w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, jak również tajemnicę Kościoła w ujęciu Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. Prace badawcze są związane z analizą struktury kościelnej, sprawowanymi sakramentami Kościoła oraz przypadkami rozpatrywanymi w sądach kościelnych.

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)