Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

TEKA V: Człowiek - mężczyzna i kobieta

obrazek:

TEKA już od 2013 roku regularnie gości w kalendarzu jesiennych wydarzeń naukowych. Przedmiotem tegorocznych obrad będzie człowiek postrzegany jako mężczyzna i kobieta. Tak zarysowana tematyka umożliwia rozmaitość interpretacji. Chcemy, aby nad tym zagadnieniem pochylili się badacze różnych dziedzin nauki z całej Polski, aby móc zaprezentować wyniki swoich badań w ramach zaproponowanego przez Organizatorów tematu.Wydział Teologiczny oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską, interdyscyplinarną V Teologiczno-Etnologiczną Konferencję Akademicką (TEKA), która odbędzie się w Toruniu 25 listopada 2017 roku.

TEKA ma także na celu integrowanie młodych środowisk naukowych, dlatego oprócz wybitnych naukowców, szczególnie mile widziani są studenci i doktoranci, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową.

Język konferencji: polski.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: teka@umk.pl

Kartę zgłoszeń wraz z abstraktem oraz rekomendacją promotora bądź opiekuna naukowego[1] należy przesłać do 12 listopada 2017 roku. Na ich podstawie Rada Naukowa Konferencji dokona wstępnej selekcji zaproponowanych referatów. Pełny tekst wystąpienia należy przysłać do 25 listopada 2016 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 70 złotych. Obejmuje ona pakiet konferencyjny oraz możliwość opublikowania artykułu/rozdziału (po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Naukowej i Recenzentów).

[1] Każdy kandydat nieposiadający stopnia naukowego doktora zobowiązany jest do dołączenia krótkiej rekomendacji zawierającej opinię promotora bądź opiekuna naukowego na temat zaproponowanego przez Uczestnika wystąpienia. Rekomendacja ta ma gwarantować najwyższą jakość wystąpień.

Pobierz: Karta zgłoszeniowa

 

pozostałe wiadomości